Personlig assistans

Anordnare eller egen? Vi har sammanfattat för- och nackdelar med båda.

Just nu är det många assistansanvändare som överväger att hantera sin egen assistans. Vilket vi tror är en effekt av en rörig bransch och många oseriösa anordnare. Det finns både för- och nackdelar med att vara egen idag, men när det ständigt kommer nya lagar och regler har det tyvärr blivit svårare.

Fördelar med att själv hantera sin personliga assistans: 

Större kontroll och flexibilitet:
Att själv hantera sin assistans ger möjlighet till personlig utformning av assistansen, inklusive val av assistenter och anpassning av deras arbetsuppgifter. Beroende på vilken anordnare du väljer får du dock detta hos en anordnare också, iallafall hos Plusfamiljen.

Självständighet:
För vissa kan möjligheten att ta ansvar för sin egen assistans ge en känsla av självständighet och stärka ens förmåga att agera på egen hand och ta kontroll över sina egna livsval och tjänster.

Direkt Inblandning:
Att direkt hantera sin assistans kan ge en djupare förståelse och insikt i processen, vilket kan vara tillfredsställande för vissa.

En gång i tiden fanns det fler fördelar att vara egen. Men nu menar Jessica, Plusfamiljens verksamhetschef, att ju fler lagar och regel som tillkommer i assistansen har det blivit allt svårare.

Nackdelar med att själv hantera sin personliga assistans:

Arbetsgivaransvaret:
Den som väljer att själv hantera sin assistans tar på sig ett fullt arbetsgivaransvar, vilket bland annat inkluderar lönehantering, arbetsgivaravgifter, arbetsmiljö, arbetstidslagen, sjuklönelagen och semesterschema. Samt eventuella kollektivavtal och försäkringar. Här skriver Försäkringskassan om vad man behöver veta när man anställer sina egna assistenter.

Medarbetarsamtal och lönediskussion:
Vid lönesamtal är en anordnare en mellanhand som även kan titta på om den anställde följer bolagets värderingar, är kollegial osv. Är man egen är det lätt att bedömningen blir personlig, till skillnad från en anordnare som har professionell bedömning. Man tittar på olika saker och lägger olika saker till värde.

Uppsägning:
Vid missnöje behöver man som egen anordnare säga upp sina egna assistenter, vilket kan kännas tufft och svårt.

Hantering vid frågor:
Vad gör man vid tvister och eventuella skademål. Skavet vid svåra frågor kanske inte reds ut på ett bra sätt och då kan det sluta med att assistenten säger upp sig och man måste söka nya assistenter.

Tvister:
Till exempel om en assistent är missnöjd och går till sitt fackförbund och det i sin tur uppstår en tvist. Vem ska då företräda den assistansberättigade? Självklart kan den assistansberättigade företräda sig själv men i tvistemål behöver oftast den enskilda ett eget ombud som tex en advokat, vilket kan leda till stora kostnader för den enskilde.

Återkrav:
Är du egen anordnare är det du som får betala ett eventuellt återkrav. Är du hos en anordnare är det anordnaren som betalar detta. Det blir fler och fler som blir egna och köper då administrativa tjänster från bolag som tidigare har varit anordnare men blivit av med sitt tillstånd. Det man inte får missa här är att det är du själv som assistansanvändare som får står för eventuella återkrav.

Utmaningar med kvalitetssäkring:
Det kan vara utmanande att säkerställa samma nivå av professionalism och kvalitet på assistansen utan tillgång till ett bolagets resurser med en kvalitetsberättelse, styrdokument, rutiner samt olika utbildningar.

Juridisk hjälp:
Hos många assistansanordnare får du juridisk hjälp, är du själv behöver du anlita någon på egen hand, vilket kan blir väldigt kostsamt.

 


 

Fördelar med att anlita ett assistansbolag: 

Professionellt stöd och expertis:
Assistansbolag har ofta bred erfarenhet och kunskap om personlig assistans och kan erbjuda professionellt stöd i allt från rekrytering av assistenter till juridisk rådgivning. 

Administration och byråkrati:
En anordnare sköter all administration vilket avlastar användaren från tidskrävande och komplexa uppgifter. 

Arbetsgivaransvar:
En anordnare ansvarar för hela arbetsgivaransvaret, vilket inkluderar bland annat, lön, medarbetarsamtal, personalmöten, kollektivavtal, försäkringar, semesterplanering, alla lagar och avgifter samt försäkringar.
 

Kvalitetssäkring och utbildning:
Många bolag erbjuder regelbunden utbildning för assistenter, vilket säkerställer hög kvalitet på assistansen och en tryggare vardag för användaren. 

Tillgänglighet:
I händelse av sjukdom eller frånvaro kan assistansbolaget snabbt ordna med vikarier, vilket ger en kontinuitet i assistansen. 

Företrädare:
Det som också är en stor och viktig punkt med att vara hos en seriös anordnare är att vid eventuella ansökningar/omprövningar/SIP möten eller annat som kan röra din assistans har du din anordnare som kan företräda dig som assistansanvändare. Är det du som driver din assistans är det du som är ditt egna ombud eller så får du anlita professionell juridisk sakkunnig, vilket är ytterst kostsamt.
 

Nackdelar med att anlita ett assistansbolag: 

Mindre personlig kontroll:
Är du en person som gillar att ha kontroll? Att överlåta hanteringen till en anordnare kan innebära mindre personlig kontroll. Dock är det många anordnare som inkluderar dig i allt som rör din assistans.

Hitta rätt:
Innan du har hittat rätt, kan det kännas som en djungel av anordnare. Vem ska man välja, vad är viktigt för just dig, är det jobbigt att byta om det inte känns rätt. Ja, många tankar finns det kring valet av anordnare. Här har vi samlat lite tips på hur man kan tänka kring valet av anordnare.

 

Det var betydligt enklare att ta hand om sin egen assistans för flera år sedan, då hade nog den här texten sett annorlunda ut. Idag, när det ständigt kommer nya lagar och regler, är det enklare att släppa på ansvaret och låta en professionell anordnare ta hand om allt. Sen vilken anordnare som passar just dig, är det bara du själv som kan avgöra. På den oberoende sajten Assistanskoll är alla anordnare samlade.

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️