Personlig assistans

Fortsatt minskning av antalet assistansberättigade

Nya statistikuppgifter visar en fortsatt minskning av antalet assistansberättigade, trots hopp om ökning genom lagändringar.
Dessutom råder osäkerhet kring hanteringen av det dubbla föräldraavdraget, med en väntande utredning som kan påverka många assistansanvändare.

Antalet assistansanvändare med kommunalt beviljad assistans har sedan oktober 2020 minskat med 678 personer, vilket motsvarar en minskning på 13 procent. Försäkringskassans statistik visar också en nedgång i antalet assistansberättigade till 13 251 personer i februari 2024, vilket är 2 928 färre jämfört med oktober 2015. Denna siffra representerar en ny lägstanivå för antalet assistansberättigade.*

Fram till 2020 såg vi en ökning av antalet personer med kommunalt beviljad assistans, men trenden har vänt och en fortsatt minskning har observerats sedan dess. Trots lagändringarna under ”Stärkt assistans” den 1 januari 2023, vilka många hoppades skulle öka antalet assistansanvändare, har inget märkbart uppsving skett. Tidigare förväntningar från dåvarande Socialministern Lena Hallengren om en ökning med upp till 2000 fler assistansberättigade har inte inträffat.

Dessutom är det fortfarande oklart vilka åtgärder som kommer att vidtas mot det dubbla föräldraavdraget som görs sedan det schabloniserade föräldraavdraget infördes den 1 januari 2023. Efter att Socialutskottet avslog motioner som krävde omedelbara åtgärder mot föräldraavdraget, har den nuvarande regeringen, inlett en analys av avdraget, med en utredning från Försäkringskassan planerad till den 2 september.

På Plusfamiljen förstår vi vikten av att hålla oss uppdaterade och informera om alla förändringar som sker i assistansbranschen. Vi strävar efter att alltid tillhandahålla aktuell och relevant information som kan påverka våra kunder.

*Besök gärna Assistanskolls hemsida där ni kan läsa mer om dessa statistikuppgifter. För personlig rådgivning och support kring hur det här kan påverka just din situation, tveka inte att kontakta oss på Plusfamiljen.

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️