Vanliga frågor och svar

Vi har sammanfattat de vanligaste funderingarna man kan ha som assistansberättigad, anhörig eller assistent.
Undrar du över något som du inte hittar svaret på är du välkommen att kontakta oss så svarar vi självklart på dina frågor.

Personlig assistans

 • Vad är personlig assistans?

  Personlig assistans är en insats via socialtjänstlagen – LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Lagen finns för att du ska kunna leva som andra utan att begränsas av din funktionsnedsättning. Du ska till exempel ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Du ska också kunna vara delaktig i samhället och kunna ta del av bland annat kultur och fritidsaktiviteter på samma sätt som andra.

 • Vem kan få personlig assistans?

  För att få personlig assistans behöver du tillhöra någon av de tre personkretsarna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade:

  1. Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.

  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

  3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

  Sedan 1 januari 2023 gäller 66-årsgränsen för att söka personlig assistans.

  Om du bedöms tillhöra en personkrets, bedöms därefter dina grundläggande behov. De sju grundläggande behov som berättigar till personlig assistans är:

  – Andning

  – Måltider

  – Personlig hygien

  – Av-påklädning

  – Kommunikation med andra

  – Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom (Förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning)

  – Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa. (Löpande stöd vid ett medicinskt tillstånd)

  Läs mer om lagen här.

 • Hur gör jag för att få personlig assistans?

  Du ansöker om personlig assistans genom att skicka in ansökningsblanketter till Försäkringskassan eller kommunen (eller båda) beroende på hur dina grundläggande behov ser ut (under 20 timmar/över 20 timmar).

  När du skickar in blanketterna behöver du också skicka med olika intyg som styrker dina behov. Det kan till exempel vara läkarintyg och ADL-bedömning, men också andra typer av intyg.

  Efter ett tag kommer en handläggare att höra av sig till dig. De kommer då att vilja boka in ett möte för att höra om hur din vardag och ditt hjälpbehov ser ut.

  Om du vill hjälper vi dig genom hela processen, bland annat att fylla i blanketterna, att kontakta Försäkringskassan/kommunen och samla in de intyg som krävs. Det kostar inget att få hjälp av oss, hör av dig så berättar vi mer!

  Läs mer om hur du ansöker här!

 • Vad menas med föräldraansvar?

  Med föräldraansvar menar lagen på att vissa moment i de grundläggande behoven är ett föräldraansvar, då man med stor sannolikhet ändå utfört dessa om ens barn inte levde med funktionsnedsättning. Försäkringskassan och kommun delar in detta ansvar beroende på hur gammalt barnet är. Vid 18 års ålder får Försäkringskassan/kommun inte längre hänvisa till detta.

 • Kostar personlig assistans någonting?

  Nej det kostar ingeting att ha personlig assistans om du har blivit beviljad assistans via Försäkringskassan eller kommunen.

 • Vem betalar för personlig assistans?

  Ansvaret för personlig assistans är delat mellan kommunerna och Försäkringskassan. Om ditt grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka är Försäkringskassan ansvarig för att bedöma och betala ut assistansersättning, annars är det kommunen som ansvarar för detta.

 • Vad händer när jag blivit beviljad assistans?

  När du blivit beviljad din insats startar arbetet med att skapa en grupp assistenter (familj eller utomstående) och en genomförandeplan skapas.

  Om du ansökt själv ska du välja om du vill ha kommunen eller någon privat aktör som anordnare.

 • Hur byter jag assistansanordnare?

  Det är enkelt att byta till Plusfamiljen. Det börjar med en kontakt och sen tar vi hand om allt det praktiska. Du behöver inte ens kontakt din tidigare anordnare, det gör vi.

  Läs mer här!

 • Behöver jag säga upp min nuvarande anordnare om jag vill byta till Plusfamiljen?

  Nej, har du bestämt dig för att byta anordnare till Plusfamiljen behöver du inte säga upp din nuvarande anordnare. Det löser vi.

  Vi tar hand om hela bytet, allt från kontakt med myndighet, pappersarbetet och eventuell rekrytering av nya assistenter. Om du vill ha med dig dina befintliga assistenter brukar det inte vara några problem.

Jobba som assistent

 • Vad gör en personlig assistent?

  En personlig assistent gör allt det som behövs för att en person ska kunna leva som vem som helst. Det innefattar allt från nära behov (toa, dusch, matning, hygien m.m) till att följa med ut i livet.

 • Vad krävs för att få börja jobba som personlig assistent?

  Det beror helt på uppdragets art. Finns stora medicinska behov kan det finnas en vikt i att du t.ex. är undersköterska, även vid svår autism kan en utbildning i t.ex. beteendevetenskap vara bra. Men i det stora hela handlar det om vem du är och att du är ”rätt person” för uppdraget.

 • Behöver man ha en utbildning?

  Samma som ovan, det beror helt på uppdragets art. Finns stora medicinska behov kan det finnas en vikt i att du t.ex. är undersköterska, även vid svår autism kan en utbildning i t.ex. beteendevetenskap vara bra. Men i det stora hela handlar det om vem du är och att du är ”rätt person” för uppdraget.

 • Kan jag som förälder arbeta som personlig assistent till mitt barn?

  Ja, det går bra att som förälder arbeta som personlig assistent åt sitt barn.

 • Kan en äldre mor/farförälder arbeta som personlig assistent åt sitt barnbarn?

  Ja, det finns ingen övre åldersgräns så länge personen kan utföra arbetet med god kvalitet.

 • Kan någon annan familjemedlem eller anhörig vara personlig assistent?

  Ja, en familjemedlem eller anhörig kan arbeta som personlig assistent.

 • Vad är det för arbetstider?

  Det beror på kunden och behovet. Det kan blanda annat vara några dagar i veckan, kvällar, vaken eller sovande jour eller extra på helgen.

 • Vad tjänar en personlig assistent?

  Lönen varierar utifrån din tidigare erfarenhet och tjänst.

 • När får man OB som personlig assistent?

  Ob betalas ut vid obekväma arbetstider enligt kollektivavtalet:

  – Ob-kväll, vardagar mellan kl 19-22.

  – Ob-natt, vardagsnätter mellan kl 22-06.

  – Ob-helg, från fredag kl 19 till måndag kl 07.

  – Extra helg-ob och storhelgs-ob

 • Vad händer om min kund går bort?

  Om din kund går bort avslutas din anställning med den uppsägningstid du har i ditt avtal. Men självklart försöker vi hitta någon annan tjänst inom företaget.

 • Vad får man inte göra som personlig assistent?

  Som assistent arbetar du tillsammans med din kund och ser till så att hen kan leva sitt liv fullt ut.

  Du ska inte utföra arbetsuppgifter som du inte är anställd för att göra. Till exempel hushållsarbeten eller ärenden där din kund inte är involverad.

  Du får absolut inte vara drog- eller alkoholpåverkad på arbetet eller på något sätt förolämpa din kund.

Övrigt

 • Vad är skillnaden på funktionshinder och funktionsnedsättning?

  Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

  Funktionshinder är inte en egenskap hos en person. Det handlar instället om brister i miljön som blir ett hinder för en person med funktionsnedsättning. Till exempel om du sitter i rullstol blir en trappa ett funktionshinder.

 • Vad är LSS?

  Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  Syftet med lagen är att om man har en omfattande funktionsnedsättning har man rätt att få stöd, för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att man ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Man ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra.

  Läs mer om lagen här!

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️