Personlig assistans

Riskerna är stora med administrativa bolag

Fremia har uttryckt oro över administrativa bolag som erbjuder tjänster som liknar de från assistansanordnare med tillstånd att bedriva personlig assistans. Dessa tjänster kan inte ersätta det fullständiga arbetsgivaransvaret som egna arbetsgivare bär, enligt Henrik Petrén, Fremia.

Enligt en artikel publicerad av Assistanskoll (länk till artikel), framhåller Henrik Wrede från Försäkringskassan att det finns bolag som trots förlorade tillstånd fortsätter att erbjuda assistanstjänster till egna arbetsgivare. Fremia, som är den enda arbetsgivarorganisationen där egna arbetsgivare kan vara medlemmar, ser en risk att dessa arbetsgivare, på grund av bristande kunskap, kan drabbas ekonomiskt och bli återbetalningsskyldiga för felaktigt utnyttjade av assistansersättningar.

Henrik Petrén, Fremia, poängterar att det personliga ansvaret är avsevärt när man är egen arbetsgivare och att detta ansvar inte kan överlåtas till ett bolag. Om man köper administrativa tjänster från ett annat bolag, är det viktigt att förstå att man som egen arbetsgivare fortfarande har det fulla personliga ansvaret för alla förpliktelser.

Osäkerheten som finns kan leda till att egna arbetsgivare som anlitar administrativa bolag för assistansliknande tjänster riskerar att få sina ersättningar nekade, då sådana arrangemang kan tolkas som icke tillståndsgiven verksamhet.

Det är av yttersta vikt att potentiella egna arbetsgivare är fullständigt informerade om vilka krav som ställs och vilka risker samt det personliga ansvar som följer med rollen.

För ytterligare information, besök Assistanskoll där ursprungliga artikeln finns tillgänglig. Eller kontakta oss på Plusfamiljen för hjälp med just din assistans.

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️