Personlig assistans lss

Funktionsnedsättning, funktionshinder och funktionsvariation

Tre ord som ligger nära varandra men har olika betydelser och ska därför användas på olika sätt. Funktionsnedsättning är en nedsättning av kroppens eller hjärnans funktioner. Funktionshinder är hinder i samhället som en person med en funktionsnedsättning kan stöta på. Funktionsvariation är alla människors olika sätt att fungera.

En funktionsnedsättning är något en människa har. Det är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Till exempel en hjärnskada eller dövhet. En funktions­nedsättning kan vara av olika grad och påverka livet olika mycket. Det kan uppstå till följd av sjukdom eller medfödd/förvärvad skada och kan vara både bestående eller övergående.

Funktionshinder är hinder i samhället som personer med en funktionsnedsättning kan stöta på. Om du till exempel sitter i rullstol är en trappa ett funktionshinder.

Funktionsvariation finns inte med i Socialstyrelsens termbank men används ibland ändå. Det har inte en fast definition på samma sätt som funktionsnedsättning och funktionshinder. Ordet berör alla människor och beskriver att alla funktionsförmågor varierar i hela befolkningen. Det handlar inte om att fungera bättre eller sämre, utan att det är olika.

 

Funktionsvariation är inte en synonym till funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning är något man har, inte något man är. Alla har rätt att använda de ord de vill om sig själva ❤️

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️