Plusfamiljen personlig assistans

Personlig Assistans är mer än bara en kostnadsfråga!

En omfattande rapport från Grant Thornton visar att personlig assistans är mer än bara en kostnadsfråga. Studien, som jämför personlig assistans med alternativa omsorgsformer, belyser den ekonomiska hållbarheten och de betydande sociala fördelarna som denna typ av stöd ger individer med särskilda behov.

Grant Thorntons rapport visar att personlig assistans är likvärdig i kostnad jämfört med andra omsorgsalternativ, men med betydande fördelar i form av anpassning till individens behov. Mats Fagerlund framhäver att personlig assistans är särskilt effektivt kostnadsmässigt för de individer som har stora och komplexa behov. Detta innebär att när en assistent dedikerar sin tid till en person, ger det mycket mer än bara grundläggande hjälp — det bygger en grund för en högre livskvalitet.

Dolda kostnader och anhörigas börda

En viktig del av rapporten är belysningen av anhörigas ekonomiska och emotionella bördor som ofta inte uppmärksammas i traditionella kostnadsanalyser. När anhöriga ställer upp som assistenter, innebär det ofta en förlust av inkomst genom reducerad arbetstid eller sjukskrivningar. Denna kostnad är sällan medräknad i offentliga budgetar men kan ha stor påverkan på familjeekonomin och välfärden.

Jämförelse mellan olika omsorgsformer

När personlig assistans jämförs med alternativ som gruppboenden eller hemtjänst, visar det sig ofta att de initialt billigare alternativen kan ha dolda kostnader i form av lägre livskvalitet och ökad behov av medicinsk och psykologisk intervention. Detta framhäver personlig assistans som en mer holistisk och personcentrerad omsorgslösning, som inte bara ser till den omedelbara kostnaden utan också till individens välbefinnande och självständighet.

Politiska beslut och långsiktiga konsekvenser

Det politiska landskapet och besluten som fattas om personlig assistans har direkta konsekvenser för de berörda individerna. Trots möjligheten till initiala besparingar genom att skära ner på personlig assistans, understryker rapporten vikten av att se till långsiktiga effekter. En minskning av kvaliteten på omsorgen kan leda till ökade kostnader på lång sikt, som till exempel ökat behov av sjukvård och försämrad psykisk hälsa.

Vägen framåt

Personlig assistans är mer än bara ett ekonomiskt beslut; det är en investering i människors liv och deras möjlighet att delta fullt ut i samhället. Denna rapport från Grant Thornton förstärker vår tro på att personlig assistans inte bara uppfyller lagens krav utan också stärker samhällets sociala struktur genom att möjliggöra för människor att leva självständigt och med värdighet.

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️