Lagändringarna avseende utbetalning av assistansersättning

Den 1 november träder lagändringarna avseende utbetalning av assistansersättning till anordnare utan tillstånd i kraft.

Nu har riksdagen beslutat om lagändringen som innebär att ersättning för personlig assistans inte kommer betalas ut om assistansen utförs av en privat anordnare som saknar tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO

De nya reglerna börjar gälla den 1 november och vi kommer löpande uppdatera informationen på vår webbplats, men det är två saker vi redan nu vill göra er uppmärksamma på:

– Den assistans som utförts innan den 1 november hanteras enligt dagens regelverk, även om utbetalning sker efter den 1 november.

– Det finns en generell tidsfrist inskriven i lagen som ger en assistansberättigad rimlig tid att byta anordnare efter ett tillstånd återkallats. Den kallas tvåveckorsfristen och innebär att ersättning kan betalas ut för assistans som utförs två veckor efter den dag som den assistansberättigade underrättades om att tillståndet har återkallats. Om det finns särskilda skäl kan ersättningen betalas ut längre.

Vi på Plusfamiljen tycker att det är en fantastisk nyhet och hoppas att det leder till att alla oseriösa aktörer försvinner från marknaden.

 

Källa: Försäkringskassan
Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️