Personlig assistans

Epilepsidagen

Den andra måndagen varje februari är det Epilepsidagen. Ett tillfälle att öka medvetenheten och förståelsen för ett neurologisk tillstånd som påverkar miljontals människor världen över.

Vad är epilepsi?

Epilepsi är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av återkommande anfall. Anfallen orsakas av plötsliga, övergående störningar i hjärnans elektriska aktivitet. Det börjar alltid mycket plötsligt och varar sedan från sekunder till minuter. Anfallen varierar i symtom och svårighetsgrad. Medan vissa endast upplever enstaka anfall genom livet, kämpar andra med flera svåra anfall dagligen.

Vem kan få epilepsi?

Epilepsi kan drabba vem som helst, när som helst i livet. Det orsakas av en permanent eller tillfällig skada i hjärnan. Allt som kan skada hjärnan kan ge upphov till risk för epileptiska anfall. Över 50 miljoner människor lever med epilepsi världen över.

Vad finns det för typer av epilepsi?

Det finns fler än 40 olika typer av epilepsianfall och vissa anfall har symptom som inte syns på utsidan, medans andra har långvariga krampanfall.

Hur hjälper du någon som får ett anfall?

🤍 Håll dig lugn.
🤍 Skydda personen från skada.
🤍 Lägg personen i stabilt sidoläge när kramperna är över.
🤍 Tala lugnt till personen efter anfallet. Din närvaro gör skillnad.
🤍 Titta på klockan för att hålla koll på hur länge anfallet varat.

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️