Plusfamiljen personlig assistans

Autismdagen

Den 2 april varje år är det den internationella autismdagen, och det vill vi självklart uppmärksamma!

Autism förekommer på alla nivåer av intellektuell funktion och språkförmåga. Det finns stora skillnader mellan individer med autism. Dels är det skillnad på andra personliga egenskaper, men det kan också vara olika hur autism visar sig. Därför brukar autism beskrivas som ett spektrum, med många olika nyanser. I Sverige har 1-2 procent av befolkningen en diagnos inom det som kallas autismspektrumtillstånd, AST, dit autism hör.

Orsakerna till autism är inte helt kända, men tros bero på både ärftliga och biologiska faktorer. Det är vanligast att få diagnosen som barn, men ibland kan även vuxna genomgå utredning och få diagnosen.

De gemensamma kännetecknen för autism finns i två huvudgrupper. I diagnoskriterier beskrivs de som:

– Varaktiga begränsningar i förmågan till social kommunikation och socialt samspel
– Begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter.

Det är vanligt med över- eller underkänslighet för sinnesintryck som ljud, ljus, dofter och känsel. Sådan känslighet kan påverka vardagen mycket och är viktig att känna till och ta hänsyn till. Det kan också vara svårt att anpassa sig till ”rätt” beteende i olika sociala sammanhang. Det kan vara svårt att förstå ”osynliga” sociala regler och många är osäkra på om de sagt rätt saker eller om de pratat lagom länge. En del skaffar sig med tiden strategier för att hantera sådana tillfällen. Andra försöker så gott det går att undvika dem. En del tycker om att umgås, prata och vara sociala, men kan ha svårt att veta om de gör ”rätt” eller bli väldigt trötta av det.

Till sist så är vi alla individer med olika behov och förutsättningar! Alla är vi fantastiska! 🌟

 

Texten ovan är tagen från Autism- och Aspergerförbundet. De arbetar med att sprida kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser. Läs mer om de här!

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️