Meny

Plusfamiljen personlig assistans kund

Det här får du som kund hos Plusfamiljen

Som kund hos Plusfamiljen får du en anordnare som står vid din sida i varje steg. Vår mission är att erbjuda en assistans som är lika personlig och unik som du är. Från juridisk rådgivning till omfattande arbetsgivaransvar och transparent hantering av assistansersättning, strävar vi efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att leva ditt liv på dina villkor.

Råd och stöd i assistansfrågor

Plusfamiljen har lång erfarenhet av personlig assistans och sitter på mycket kunskap inom LSS. Vi erbjuder stöd genom att bland annat:

 • Närvara vid möten: Vi sitter med på möten med Försäkringskassan/kommunen och eventuella SIP-möten.
 • Ge råd vid ansökningar: Vi kan även ge råd vid ansökan av t ex aktivitetsersättning eller bostadstillägg.
 • Hålla dig uppdaterad: Vi är ständigt uppdaterade på vad som händer i branschen och är behjälpliga vid alla frågor, vi är alltid bara ett samtal bort.

 

Juridisk hjälp

Vi som arbetar på Plusfamiljen sitter på otroligt mycket juridiska kunskaper. Är det något som förändras, utbildar vi oss. Vi håller oss ständigt uppdaterade på lagar, regler och allt annat som är nödvändigt att veta för att kunna bedriva assistans. Vid behov samarbetar vi med erfarna jurister på CJ advokatbyrå som är experter på just assistansfrågor.

 

Fullt arbetsgivaransvar

Plusfamiljen tar fullt arbetsgivaransvar vilket innefattar:

 • Arbetsledning och regelbunden kontakt med assistenter.
 • Löpande personal- och löneadministration.
 • Schemaläggning, semesterplanering, bemanning, rekrytering, utbildning.
 • Lönesamtal, medarbetarsamtal, personalmöten, uppföljning.
 • Friskvård, rehabilitering och hantering av arbetsmiljöfrågor.
 • Rekrytering och utbildning av assistenter.
 • Ordentlig introduktion av nya assistenter.
 • Kollektivavtal och försäkringar.
 • Jourtelefon tillgänglig efter kontorstid.

 

Administration av lön

Vi ser till så att:

 • Allt kring våra assistenters lön hanteras på korrekt sätt.
 • Arbetsgivaravgiften betalas.
 • Rapportering till FORA sker för försäkringar och pension.
 • Lönespecifikation skickas via Kivra.
 • Rapportering till Försäkringskassan sker vid sjukdom.
 • Och slutligen att vår personal varje år har rätt rapporterad lönesumma till deklarationen.

 

Uppföljning och kvalitetssäkring av assistansen

Vid varje ny kund upprättas en genomförandeplan som sedan revideras minst en gång per år, många gånger oftare än så. Vi vill ha en tät kontakt med kund och anhöriga för att leva upp till förväntningarna.

 

Hur fördelar vi assistansersättningen?

I plusfamiljen har vi ingen administrativ avgift, så som många andra assistansanordnare i branschen har. Vi ser det som att pengarna vi får för utförd assistans är ett förtroende som vi behöver förvalta. Väljer man Plusfamiljen, gör man det för att man önskar en kvalitativ assistans med mycket hjärta och personlighet. I en värd med många oseriösa anordnare vill vi verka för en motvikt med hög kvalité, engagemang och värme för att skapa de bästa förutsättningarna för att våra kunder ska kunna leva sitt liv efter sina villkor. Vi värnar om att vara en lika bra arbetsgivare som vi är anordnare.

Med det sagt så följer här en fingervisning om hur fördelningen av assistansersättningen förvaltas hos oss.

Lönekostnader – ca 85-87%: Lön till assistenter, OB ersättning, lön vid utbildning, eventuella arbetsledartillägg, eventuella traktamenten, semesterlön, sjuklön, pensionsförsäkringar, arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt.

Assistansomkostnader – 1-2%: Förbrukningsmaterial så som till exempel handskar, ytdesinfektion, pappershanddukar och förkläden. Även arbetskläder, resor och inträde/biljetter för assistenter.

Övriga kostnader – ca 10%: Lön till administrativ personal, juridisk hjälp och rådgivning, lokalkostnader, personalomkostnader, utbildning, programlicenser för schema-, bokföring-, rekrytering- och utbildningssystem, jour 24/7, arbetsmiljöinsatser, resekostnader för administrativ personal vid kundbesök mm. Telefon/it, kontorsmaterial och försäkringar.

 

Plusfamiljen är mer än bara en administrativ anordnare, vi värnar om varje kunds unika välbefinnande och livskvalitet. Med omsorg, kunskap och engagemang skapar vi en framtid där du kan leva ditt liv fullt ut, på dina egna villkor. Ring oss, vi berättar gärna mer! Vår verksamhetschef Jessica når du på: 072 351 34 85. Här kan du läsa mer om oss alla på kontoret i Stockholm.

 

Får man hjälp av ett företag som Plusfamiljen blir allt mycket enklare!

Pappa till kund
Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️