Meny

Personlig assistans

Rätt till personlig assistans

Vem har rätt till personlig assistans? Och hur fungerar personlig assistans?

Vi hade ingen aning vad vi kunde få hjälp med och vilka rättigheter vi har, men det har Plusfamiljen hjälpt oss med – Ulrika, mamma till Edvin

För att ha rätt till personlig assistans måste du först och främst omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det gör du om du tillhör någon av dessa personkretsar:

• Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

• Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

• Vid andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Läs på Försäkringskassans webbplats om vem som har rätt till personlig assistans

Grundläggande behov

Tillhör du en av de tre personkretsarna är nästa steg att ta reda på hur stort grundläggande behov du har. Då tittar man på hur mycket hjälp du behöver med att äta, sköta din personliga hygien eller klä på dig. De grundläggande behoven är förutbestämda i 7 punkter:

• Andning

• Måltider

• Personlig hygien

• Av-påklädning

• Kommunikation med andra

• Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom (Förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning)

• Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa. (Löpande stöd vid ett medicinskt tillstånd)

När du behöver mer än 20 timmars hjälp med de grundläggande behoven har du möjlighet att få personlig assistans beviljad av Försäkringskassan. Understiger däremot ditt grundläggande hjälpbehov 20 timmar är det hos din kommun vi söker personlig assistans. För vara på den säkra sidan skickar vi alltid ansökan till både Försäkringskassan och din kommun.

När du får ett beslut om personlig assistans kan du även söka hjälp för övriga personliga behov, till exempel att arbeta, handla eller andra aktiviteter.

Här kan du läsa mer om hur det går till när man ansöker om personlig assistans!

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️