assistansersättning personlig assistans 2024

Assistansersättningen 2024

Regeringen höjer assistansersättningens timbelopp med 2,5 % från 1 januari 2024. Plusfamiljens verksamhetschef Jessica berättar mer om höjningen och dess innebörd.

För assistansersättningen år 2024 planeras ett nytt schablonbelopp på 332,60 kronor, vilket innebär en ökning med 2,5 % jämfört med föregående nivå. Denna höjning är således mer betydande än den senaste (då timbeloppet ökade med 1,5 %), men fortfarande avsevärt lägre än kostnads- och löneökningar, där löneökningarna förväntas ligga inom intervallet 3–4 %.

Vi anser att det är ett hån mot både reformen och mot yrkesgruppen personliga assistent. När höjningen inte är i linje med lönerevisionen hur ska vi då kunna höja statusen för yrket? Att bedriva kvalitativ assistans kostar pengar. Idag går många anordnare minus med ca 55 kr per utförd assistenttimme. Är det en rimligt matematik för att kunna bedriva en kvalitativ assistans och dessutom vara en bra arbetsgivare?

Assistansersättning är ett statligt bidrag för att täcka kostnader för personlig assistans och är viktig för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på samma sätt som personer utan funktionsnedsättning. Förhoppningen är att våra politiker ska förstå hur viktig LSS är och framför allt hur viktiga våra personliga assistenter är.

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️