Personlig assistans

Antalet assistansberättigade ökar enligt Försäkringskassan

Under maj 2024 ökade antalet assistansberättigade på Försäkringskassan med 31 personer, vilket innebär en total ökning med 58 personer sedan mars månad.

I maj 2024 hade 13 309 personer assistansersättning från Försäkringskassan, en ökning med 31 personer jämfört med föregående månad. Under mars ökade antalet med 31 personer medan det i april minskade med fyra personer. Totalt sett har antalet assistansberättigade ökat med 58 personer på tre månader. En sådan ökning har inte skett sedan slutet av 2015.

Det återstår att se om denna ökning markerar ett trendbrott. Sedan oktober 2015 har antalet assistansberättigade minskat med 2 870 personer, från 16 179 till 13309 personer.

antal assistansberättigade plusfamiljen

Förväntningar efter lagändringar 2023

Efter lagändringarna den 1 januari 2023, som bland annat dåvarande Socialminister Lena Hallengren förutspådde skulle leda till 2 000 fler assistansberättigade, har ökningen hittills uteblivit. Kanske börjar vi nu se de första tecknen på denna förväntade förändring.

Minskning i kommunerna fortsätter

Trots ökningen på Försäkringskassan fortsätter minskningen av antalet personer med kommunalt beviljad assistans. I oktober 2023 hade 4 701 personer kommunal assistans, en minskning med 95 personer jämfört med året innan. Sedan oktober 2020 har antalet med kommunalt beviljad assistans minskat med 678 personer.

Läs mer hos Försäkringskassan. 

Är du eller en anhörig i behov av personlig assistans? Kontakta oss, vi berättar gärna mer om hur ett byte eller nyansökan går till!

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️