Internationella CP-dagen

Den 6e oktober är det den internationella CP-dagen. Dagen är till syfte att förändra situationen och hylla samt stötta de människor som lever med Cerebral Pares och deras familjer. Visionen är att se till att barn och vuxna med cerebral pares har samma rättigheter, tillgång och möjligheter som alla andra i vårt samhälle.

Cerebral Pares, CP, är ett samlingsnamn för ett rörelsehinder orsakat av en skada eller utvecklingsrubbning i den ännu omogna hjärnan. Det beror på att hjärnan har fått en skada någon gång innan två års ålder, vanligtvis redan innan förlossningen. Men det kan också ske vid till exempel syrebrist vid födseln.

CP kan delas in i olika grupper, men det är vanligt att ha flera olika tyer av CP.

Spastisk CP
Av alla som har CP har de flesta spastisk CP. Spasticitet är en särskild sorts muskelspänning då musklernas spänning är i obalans. Vissa muskelgrupper drar starkare än andra.

Ibland är endast en kroppshalva påverkad, ibland båda. Det är vanligt med mer symtom från benen än från armarna när båda kroppshalvorna är påverkade.

Dyskinetisk CP
Dyskinetisk CP innebär ofrivilliga rörelser i hela kroppen, även i munnen, tungan och svalget. Rörelserna kan ibland vara slängiga och ibland mer långsamt vridande.

Många med dyskinetisk CP, kan fortsätta att förbättra sin rörelseförmåga genom hela livet.

Ataktisk CP
Ataktisk CP innebär balansrubbningar, svårigheter att samordna sina rörelser eller skakiga rörelser. Ofta har man också spasticitet, alltså ökad muskelspänning i benen. Ataktisk CP är ovanlig.

Andra indelningar
Ett annat sätt att dela in CP utgår från vad en person med CP klarar av att göra i olika åldrar. Det handlar dels om den så kallade grovmotoriken, det vill säga att kunna hålla huvudet uppe, sitta eller gå. Dels handlar det om den så kallade finmotoriken, det vill säga att kunna gripa och använda händerna.

Snabbfakta om CP:

– Av de cirka 100 000 barn som föds i Sverige varje år drabbas drygt 200 av CP.
– CP är den vanligaste fysiska funktionsnedsättningen i barndomen.
– Personer med CP använder 3-5 gånger så mycket mer energi än människor som inte har CP.
– 1 av 4 barn med CP kan inte prata. Men det finns andra sätt att kommunicera.
– 1 av 2 har även en intellektuell funktionsnedsättning. Detta är då en separat diagnos.
– 1 av 4 som har CP har även epilepsi.

Cerebral pares påverkar mer än 17 miljoner människor världen över. Världsdagen för cerebral pares (6 oktober) skapades år 2012 och samlar idag människor som lever med cerebral pares, deras familjer, supportrar och organisationer i mer än 100 länder. Allt i syfte att säkerställa en framtid där barn och vuxna med cerebral pares har samma rättigheter, tillgång och möjligheter som alla andra i vårt samhälle.

Dagen har fått färgen grön, så den 6 oktober varje år uppmuntrar vi alla att bära färgen grön för att visa att du står bakom alla 17 miljoner människor i världen som lever med cerebral pares!

 

 

Källor:
www.worldcpday.org
www.hjarnfonden.se
www.1177.se

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️