Plusfamiljen personlig assistans stärkt rätt

Hur blir det med stärkt rätt under 2024?

Vi gick in i 2023 med hopp om att fler människor skulle få assistans tack vare den ändrade lagstiftningen “Stärkt rätt till personlig assistans”, men istället ser vi en fortsatt minskning.

Det pratades om att 2000 fler personer skulle få assistans, men den ökningen syns inte tilI. Istället minskade antalet från Försäkringskassan med 127 personer. Historiskt sett har assistansberättigade minskat med 2 926 personer sedan okt 2015. 26% av alla nyansökningar beviljades under 2023. Det är en ökning med 4 % från 2022. Men tittar man tillbaka några år är det en minskning även här då antalet beviljade ansökningar låg på 32% under 2015, 50% under 2008 och 68% under 1996. Tidigare har antalet kommunala beviljade ansökningar godkänts när antalet har minskat hos Försäkringskassan, men även här ser vi en minskning.  

Efter att föräldraavdraget infördes 1 jan 2023 görs det dubbla avdrag. Tanken med lagändringen var att fler barn skulle få assistans och med fler timmar. Dessutom skulle föräldraavdraget dras från barnets totala hjälpbehov oavsett om dessa beror på en funktionsnedsättning eller inte. 

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 6 december 2023 i mål nr 2106-23 framhållit att föräldraavdraget ska förstås så att all tid för grundläggande behov, även till exempel dusch och bad som alla fyraåringar behöver hjälp med, ska räknas med innan föräldraavdraget görs. Ett motsatt synsätt skulle innebära att föräldraansvaret för ett barn som omfattas av LSS skulle bli avsevärt större än för de genomsnittliga vårdnadshavarna. 

Flera politiker i riksdagen nöjer sig inte med domen, utan fortsätter kräva att regeringen brådskande griper in genom att ändra i förordningen för föräldraavdraget. 

Nu vill regeringen iallafall att Försäkringskassan ska göra en uppföljning av sitt eget kritiserade arbete. Denna analys beräknas dock vara klar först i september 2024. 

“Min upplevelse av assistans är att det är väldigt rättsosäkert, både när det gäller föräldraavdraget och stärkt rätt till assistans. Vi på plusfamiljen har haft kunder som uppfyller alla krav till stärkt rätt, men trots det får avslag med helt orimliga motiveringar. Plusfamiljens förhoppning under året är att det ska komma domar och vägledningar som gör att vi får tillbaka rätten till stärkt assistans.”
– Jessica, verksamhetschef

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️