Lagförändringen som inte blev en förändring

Vi lever i en föränderlig värld och även om det kommit en del positiva besked inom assistansen så är det inget som i slutändan blev så positivt.

Tvärtom så har de nya grundläggande behoven, som man trodde skulle ge en ökning av assistansberättigade samt öka barns rättigheter, inte givit de positiva utslag som man förväntat sig. Försäkringskassan och kommunerna har återigen gjort sina egna tolkningar och det man kan utläsa just nu är att antalet assistansberättigade fortsätter att minska. 

Antalet assistansberättigade minskar

I augusti 2023 hade 13 337 personer ersättning från Försäkringskassan, vilket är en ökning med 3 personer från april 2023. Men i det stora hela så minskar antalet då 16 179 personer hade assistansersättning i oktober 2015. 

I juni 2023 blev 26 % av alla förstagångsansökningar beviljade, vilket är en ökning med 4 % sedan december 2022.
Men tittar man historiskt sett så beviljades:
32 % förstagångsansökningar år 2015, 50 % år 2008 och 68 % år 1996.

Det är alltså en tydlig trappa neråt på antal beviljade förstångsansökningar.  

Antalet kommunala beviljade ansökningar minskade mellan oktober 2020 och oktober 2022 med 10 %. Tidigare har alltid kommunalt beviljade ansökningar ökat när allt färre får assistans från Försäkringskassan, men nu minskar det även här.

Rätten till stärkt assistans

”Rätten till stärkt assistans” skulle bidra till att fler barn skulle få assistans och att de som mist sin assistans skulle ha stora chanser att få tillbaka den. Enligt Försäkringskassans utgiftsprognos (sid 28-37) förväntade de sig en ökning i antal assistansberättigade efter att lagändringen började gälla den 1 januari 2023. Det har talats om en ökning på 2000 personer, men hittills har den ökningen inte inträffat. Det väcker såklart frågor kring om och när den kommer att ske. 

Föräldraavdraget dubblas istället för att ersättas

Ett nytt föräldraavdrag skulle ersätta det avdrag som fanns innan januari 2023, vilket var en stor del av “Stärkt rätt till assistans”. Innan ändringen räknade man på vad som var “normalt”. Har du till exempel ett barn med tarmproblem och du behöver byta blöja 30 gånger på en dag, räknades det fortfarande som “normalt” och du fick ingen tid för det. Med den nya lagändringen, som kom i kraft i januari 2023, skulle det istället bli ett schabloniserat föräldraavdrag som ser på det totala, det skulle bli ett snällare avdrag. Men nu har Försäkringskassan gjort en egen tolkning av föräldraavdraget och istället för att ersätta det gamla har det nu skett dubbla avdrag. Båda avdragen har alltså använts istället för en. 

“Min oro är att assistansen urholkas, att den reformen som vi har i Sverige idag är mer stjälpande än hjälpande. Rätten till stärkt assistans, eller för varje ny sak (lagändring osv) som kommer egentligen, blir det mer rättsosäkert, både för de som lever med assistans och de som ansöker.” – Jessica, verksamhetschef. 

 

Se mer statistik hos Assistanskoll.
Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️