Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning ser över frågan om statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av huvudmannaskapet för personlig assistans och utreda frågan om statligt huvudmannaskap. Syftet med förslaget om statligt huvudmannaskap är en ändamålsenlig reglering som skapar långsiktiga och stabila förutsättningar för insatser av god kvalitet. Utredaren ska även överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap.

Läs hela pressmeddelandet här!

 

 

2021-09-23
Denna webbplats använder cookies

Vi bakar lite kakor som du gärna får acceptera, detta för att vi vill utveckla vår hemsida och service till det bättre. Utan kakor är detta inte möjligt, hjälp oss att bli bättre! ❤ Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt utan används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig.