Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning ser över frågan om statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av huvudmannaskapet för personlig assistans och utreda frågan om statligt huvudmannaskap. Syftet med förslaget om statligt huvudmannaskap är en ändamålsenlig reglering som skapar långsiktiga och stabila förutsättningar för insatser av god kvalitet. Utredaren ska även överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap.

Läs hela pressmeddelandet här!

 

 

2021-09-23
Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️