Personlig assistans

Fortsatt rättsosäkert för den enskilde 

Det är mycket som pågår i vår bransch nu. Regeringen överväger att anta ISF:s rekommendation om att utöka möjligheterna till omprövning av assistansersättning. Dessutom har det kommit en ny dom från Högsta domstolen. 

Tvåårsomprövningar av assistansersättning

Det tillfälliga stoppet för tvåårsomprövningar av assistansersättning infördes den 1 april 2018. Anledningen till detta tillfälliga stopp var att regeringen ansåg att det fanns brister i den tidigare tvåårsomprövningspraxisen och att behovet av att säkerställa rättssäkerheten för de som erhöll assistansersättning var akut. Därför beslutades det att stoppa dessa omprövningar temporärt för att undersöka och förbättra systemet för omprövningar av assistansersättning. 

ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) rekommenderar att möjligheterna till omprövningar av assistansersättning bör utökas eller ses över. De menar att det är viktigt att överväga detta då assistansersättning beviljas utan tidsbegränsning och betalas ut under resten av kundens liv i många fall. ISF poängterar att den nuvarande situationen med begränsade omprövningsmöjligheter hindrar Försäkringskassan från att kunna förhindra fusk och felaktiga utbetalningar effektivt. 

Behov av utredning och förändringar

Efter det tillfälliga stoppet har Försäkringskassan enligt vissa uppfattningar börjat tillämpa kraven på ”väsentligt ändrade förhållanden” och ”oriktiga uppgifter” på ett aggressivare sätt. För att säkerställa att ISF:s rekommendation inte leder till ökad rättsosäkerhet eller ogrundade anklagelser krävs enligt vissa en statlig utredning av Försäkringskassans handläggning och praxis kring omprövningar och återkrav. Upphävandet av det tillfälliga stoppet för omprövningar bör inte ske förrän sådan utredning har genomförts och eventuella lagändringar har fastställts. Fokus bör skiftas från besparingar och välfärdskriminalitet till ett mer nyanserat perspektiv inom funktionshinderspolitiken. 

 

Den nya domen då?

När man ansöker om en utökning i sitt beslut så kollar idag Försäkringskassan på hela ens beslut. Den nya domen säger att vid en ansökan om utökning ska Försäkringskassan enbart kolla på det som efterfrågas, och inte röra det befintliga beslutet. Det är en fanstatisk nyhet om det går i kraft. Dock bekräftar det bara hur borde vara idag. Trots att Försäkringskassan inte ska ompröva hela beslutet så görs det ändå. Vi får med andra ord se hur denna dom kommer tolkas framåt. 

Fortsatt rättsosäkert för den enskilde

Oavsett hur många domar det än kommer råder det fortfarande en rättsosäkerhet för den enskilde. Hur många gånger har vi inte ropat “Tjoho! Nu kommer det en jättebra dom/förändring som kommer gynna den assistansberättigade!” Men som i slutändan krossas av andra tolkningar. Till exemplen när sondmatning skulle bli ett grundläggande behov, det var en fantastisk nyhet! Men som sen tolkades att det enbart ska räknas vid i – och urkoppling. 

”Det är tråkigt att vi i denna bransch och framförallt som assistansberättigad måste använda oss av en jurist för att få sin rätt att leva sitt liv på sina villkor. Gång på gång måste man med hjälp av en jurist bevisa att man har en funktionsnedsättning. De flesta människor som lever med assistansersättningen behöver den ersättningen varje dag, det är inte så att de vaknar en dag och poff så har man tex inte cp längre. All statliga ersättning ska prövas, det är viktigt! Men varför tittat vi så extremt mycket på just de som lever med en funktionsnedsättning?” – Jessica, verksamhetschef. 

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️