Personlig assistans

Vad är egentligen assistansomkostnader?

Assistansomkostnader är en kostnad som du har för att du lever med personlig assistans. Vi säger att du och din assistent går på bio, då blir assistentens biljett en assistansomkostnad. Även handskar och övriga hygienartiklar som behövs till assistenten räknas in.

Under den senaste tiden har vi hört flera assistansberättigade prata om en så kallad pott. En pott som de har hos sin anordnare som de inte vill ”gå miste om” när de går över till en ny anordnare. Potten de pratar om är assistansomkostnader.

Innan den 1 juli 2008 kunde assistansanordnare spara assistansomkostnader som inte var förbrukade under verksamhetsåret. Man pratade om att assistansersättningen var den assistansberättigades pengar och att man kunde ta med sig sparade medel till en ny anordnare vid ett eventuellt byte.

Efter den 1 juli 2008 blev assistansersättningen en inkomst i anordnarens näringsverksamhet. Hela assistansersättningen är idag alltså anordnarens pengar som du som kund, genom avtal, låter anordnaren förvalta. Anordnaren kan inte flytta pengarna hur som helst och det som blir över efter verksamhetsåret går över till en skattepliktig vinst.

Vad innebär det då i praktiken? Kan man t.ex. ha en “pott” hos sin anordnare där oanvända medel sparas från år till år?

Skatteverket säger: Företagen får inte använda avräkningskonton i bokföringen som den assistansberättigade har tillgång till. Assistansersättningen ska inte finnas på ett konto där den assistansberättigade kan disponera pengarna fritt. Assistansomkostnader löper under ett bokföringsår och beroende på när bolaget har bokslut så går eventuellt överskottvinst till bolaget, denna vinst ska av bolaget beskattas som vinst av överskott, bolaget skattar alltså denna vinst två gånger.

Tyvärr förekommer det fortfarande, trots reglering, en “mörk baksida” av detta i assistansbranschen. Det är många kunder som känner att de inte kan lämna sin anordnare på grund av att man har en stor “pott” med assistansomkostnader. När assistansomkostnader hanteras på det sättet, som undanlagda medel, skapas inlåsningseffekter och försvårar byte av anordnare.

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️