Personlig assistent Plusfamiljen

Ionela berättar

Jag har arbetat som personlig assistent större delen av mitt yrkesverksamma liv och jag uppskattar verkligen denna möjlighet till inblick i yrket. Så många vet inte vilket fantastiskt jobb det är!

Villkoren och förutsättningarna att bedriva assistans med kvalitet och kontinuitet är under all kritik, men människorna man får möta och allt man lär sig om livet och perspektivet på det, är guld värt. Att hjälpa folk är nog det tuffaste jobbet i världen. Min kund som jag jobbar med, har inte spontant valt mig, jag hittade honom och inom många års arbete har vi tillsammans skapat en trygg och förtroendefull relation. Jag erbjuder en relation av god kvalitet, där min kund uppfattar den goda omsorgskvaliteten, stödet och en god service. Min kund har format mig som person och det tackar jag för.

I dessa år har jag lärt mig att förstå och respektera, samt tolka olika formuleringar, signaler, gester och uttrycksformer. I allt samspel mellan människor sker kommunikation och jag håller balansen mellan kundens självbestämmande och mitt professionella uppdrag och ansvar i arbetet. Det är viktigt att visa respekt och att uttrycka sig ärligt.

Tack för att du finns Plusfamiljen!

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️