stärkt rätt till personlig assistans

Stärkt rätt till personlig assistans vid årskiftet

1 januari 2023 träder nya lagändringar inom personlig assistans i kraft.

Två nya grundläggande behov tillkommer:

 – För personer med intellektuell funktionsnedsättning kommer ett förebyggande stöd för hindra att man skadar sig själv, någon annan eller egendom.

  • Om det krävs kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att hen själv ska klara av personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra ska de ses som en del av hjälpen med det grundläggande behovet.

– Löpande stöd om man behöver det vid medicinaska skäl tex epilepsi.

  • Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hens fysiska hälsa.

Nytt blir också att dagens regler om normalt föräldraansvar tas bort och ersätts av ett schabloniserat föräldraavdrag. Följande intervall och avdrag finns beskrivna i den nya förordningen:

  • – För barn 0-1 år görs ett avdrag med 12 timmar per dygn för grundläggande behov.
  • – För barn 1-6 år görs ett avdrag med 2,5 timmar per dygn för grundläggande behov och
    0,5 timmar per dygn för andra personliga behov.
  • – För barn 7-11 år görs ett avdrag med 1 timme per dygn för grundläggande behov och 1 timme per dygn för andra personliga behov.
  • – För barn 12-17 år görs ett avdrag med 1 timme per dygn för andra personliga behov.

Lagändringen förväntas innebära att ca 2000 fler personer beviljas assistans via försäkringskassan, ännu fler via kommunerna. Ökningen för barn i åldrarna 0–11 år väntas bli 400. Även de som blivit av med sitt beslut kan bli beviljade på nytt.

Plusfamiljen arbetar nu intensivt för att våra kunder som har behov av den nya lagändringen kommer att få all hjälp som behövs med detta. Självklart hjälper vi även dig som funderar på att byta assistansbolag. Eller saknar du ett beslut idag hjälper vi dig att se över dina möjligheter. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

 

Läs mer hos Försäkringskassan

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️