Plusfamiljen-internationella-kvinnodagen-Anne-Li

Internationella kvinnodagen

Vad betyder internationella kvinnodagen för dig?

Internationella kvinnodagen är en viktig dag för mig och även för samhället. För mig är det en dag vi pratar om lika rättigheter och uppmärksammar orättvisor. Och hyllar de kvinnor som har banat vägen till där vi är idag. En dag för att kroka arm för att tillsammans jobba för fortsatt utveckling. För mig handlar det om jämlikhet, där alla är lika värda och behandlas lika oavsett könstillhörighet, funktionsvariation, religion, hudfärg eller bakgrund. Och även om vi har kommit en bra bit på väg i Sverige så finns det fortfarande många ojämställda orättvisor globalt som är viktiga att belysa.

Hur arbetar Plusfamiljen med jämställdhet?

Allas lika värde är en av Plusfamiljens starkaste grundvärderingar och något som är ständigt närvarande i vår organisation – och är en fråga som är djupt rotad hos oss. Just när det gäller jämställdhet så jobbar vi med att det inte ska vara något lönegap mellan våra kvinnliga och manliga medarbetare. Vi är ungefär lika många män som kvinnor som jobbar hos oss och ser också till att alla medarbetare har samma möjlighet till inflytande oavsett kön. Alla ska ha samma förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb!

Hur ser det ut i assistansbranschen?

Sedan assistansreformen infördes 1994 har det varje år (utan undantag) varit fler män än kvinnor som varit beviljade assistans. Runt år 2010 ökades klyftan och sedan dess legat stadigt fram tills idag. Vad det beror på vet vi inte. Är det för att det alltid funnits ett större behov hos män eller är det för att fler kvinnor blir nekade? Ur ett personalperspektiv är personlig assistent ett kvinnodominerat yrke, 7 av 10 assistenter i Sverige är kvinnor. Det faktum att arbetare i kvinnodominerade yrken i välfärden hela tiden får sämre villkor är något som behöver lyftas om och om igen.

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️