Meny

Plusfamiljen-personstöd-barn

Personstöd barn

Avlastning och tid för återhämtning och egentid för dig med barn med särskilda behov. Vi rekryterar en stödperson med rätt kompetens och personlighet som stöttar er i vardagen så mycket som ni behöver.

Vi som arbetar på Plusfamiljen har själva barn med särskilda behov, bland annat autism, adhd och ångestproblematik. Vi vet hur otroligt tufft det kan vara att orka med det enorma uppdraget att vara förälder till barn med funktionsvariation.

För att orka behöver man vila och tid för återhämtning. Det kan också handla om att få ihop vardagen, då fritids eller skola kanske inte fungerar helt optimalt eller tiden och energin till att aktivera ett barn/tonåring som blir sittande inomhus framför tv och dataspel inte finns som man önskar. Semestrar och lov blir en utmaning, tiden med vänner och en eventuell partner blir lidande. 

Vi ser både till det enskilda barnets behov och till vad du som förälder/anhörig behöver för en fungerande och meningsfull vardag.

Vi rekryterar en stödperson till er familj utifrån era behov med rätt kompetens. För att du ska känna dig trygg och kunna slappna av när du inte är med ditt barn. Oavsett om du arbetar, är ute på en middag eller har egentid med ett syskon. Vi stöttar våra stödpersoner och är vid behov behjälpliga med kompetensutveckling, strategier, metoder eller hjälpmedel för att på bästa sätt bemöta ditt barn och hens behov.    

För vem?

För dig med barn upp till 15 år, för äldre barn se personstöd tonåring. Barnet kan ha en sjukdom eller funktionsvariation med psykiska eller fysiska förutsättningar och utmaningar som leder till att du som förälder/anhörig behöver ge omfattande omsorg och stöd i vardagen. Se exempel på vem som kan vara vår kund nedan. 

Vad kan vi hjälpa till med?

Avlastning för dig som förälder/anhörig och extra stöd för ditt barn. Våra stödpersoner har sedan tidigare eller får utbildning som gör att de kan finnas där utifrån ditt barns behov och förutsättningar. Det kan handla om att finnas där när du behöver avlastning eller tid för återhämtning. Ditt barns stödperson kan aktivera ditt barn och stötta barnet i sina utmaningar såsom språkliga, sociala eller fysiska. Vi tar i dialog med er fram ett upplägg för att alla i er familj ska få en fungerande och meningsfull vardag.

RUT-avdrag

Om du behöver stöd för ditt barn upp till och med årskurs 7 kan du ha möjlighet att använda RUT-avdraget. Kontakta oss för mer information.

Här följer några exempel på vem som kan ha en stödperson.

Billy, pappa till sonen Pelle 7 år autism och adhd.

Pelle har autism och adhd och är utåtagerande. Föräldrarna är jättetrötta och saknar tillräckligt med avlastning. Det är svårt att få barnvakt då det inte känns tryggt att lämna sonen hos någon som inte vet hur utbrotten ska förebyggas och hanteras. Dessutom blir Pelle sittandes hemma framför paddan då jobb, hushåll och annat kräver fokus. Stödpersonen Johanna har kunskap om npf-diagnoser och arbetar bland annat med lågaffektivt bemötande, bildstöd och schema när hon träffar Pelle. Johanna kommer 4 dagar i veckan och stöttar även familjen på lov.

Amina, mamma till Hedda 10 år, Downs syndrom

Hedda klara mycket själv men behöver extra stöd, motivering och sällskap och kan inte lämnas ensam längre stunder. Dessutom behöver Hedda röra på sig mycket för att må bra. Mamma Amina jobbar ofta kvällar och det är svårt att hitta en hållbar lösning för att få ihop vardagspusslet. Stödpersonen Janina kommer flera dagar i veckan och tillsammans spelar de tv-spel och hittar på andra roliga saker. Janina motiverar Hedda så hon kommer iväg på gymnastikträningen, att hon fullföljer träningen, duschar och får i sig ett bra mellanmål efteråt.

Vad kostar det?

Om du har ett barn med funktionsvariation kan du ansöka om omvårdnadsbidrag hos Försäkringskassan. Det är ett ekonomiskt bidrag som ges om barnet har ett ökat behov av omvårdnad och tillsyn i jämförelse med barn i samma ålder.

Du har möjlighet att använda omvårdnadsbidraget för att anlita oss. Du får även använda RUT-avdraget om du har rätt till det avdraget.

Kontakta oss för pris och mer information.


Här kommer du till Autism och Asbergerförbundet med en förklarande film och vad omvårdnadsbidrag är.

Här kommer du till Försäkringskassans information om hur du söker omvårdnadsbidrag.

 

Denna webbplats använder cookies

Vi bakar lite kakor som du gärna får acceptera, detta för att vi vill utveckla vår hemsida och service till det bättre. Utan kakor är detta inte möjligt, hjälp oss att bli bättre! ❤ Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt utan används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig.