Plusfamiljen personstöd vuxen senior

Personstöd vuxen

En funktionsvariation eller sjukdom kan göra att vardagen blir tuff och utmanande. Vi vet av egna erfarenheter att samhällets resurser är begränsade. Vi finns här för dig som anhörig vid avlastning och som stöd i vardagen för din närstående. Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg och rekryterar en stödperson som motsvarar era behov.

För vem?

Det kan vara du själv som behöver stöd eller du som anhörig till en vuxen över 20 år med ett stort behov av omsorg. En närstående kan ha drabbats av exempelvis Parkinson, demens, medfödd eller förvärvad hjärnskada och du som anhörig behöver finnas där som stöd både psykiskt och fysiskt. Det kan även handla om ångest eller depression där man exempelvis kan behöva hjälp att komma ut och aktivera sig.

Vad hjälper vi till med?

Våra kunder kan ha olika behov av stöd. Det kan handla om allt från hjälp och sällskap för att aktivera sig, ha någon nära att prata med till hjälp med personlig hygien, näringsintag och trygghet. Vi kan fungerar som ett komplement eller alternativ till vårdboende. Vi rekryterar en stödperson utifrån individens behov och era önskemål. Det är alltid samma stödperson som kommer till er.

Här följer några exempel på vem som kan ha en stödperson.

Dante med sambo 46 år, stroke

Dante har drabbats av stroke och behöver idag mycket stöd av sin sambo. Dantes sambo är mitt i livet och såg inte framför sig att behöva vara hemma hela dagarna för att stötta honom. De vill fortsätta leva tillsammans men Dantes sambo behöver få göra egna saker utanför hemmet. Dantes stödperson Gunilla kommer 6 dagar i veckan, 4 timmar åt gången och stöttar och hittar på saker med Dante. Dantes sambo får nu tid för annat utanför hemmet vilket stärker deras relation och ger dem båda extra energi.

Maria med man 72 år, Parkinson och nedstämdhet 

Vardagen har tidigare fungerat okej men det blir tuffare och tuffare. Maria behöver dagligen mycket stöd och det psykiska måendet försämras på grund av tilltagande smärta och sömnsvårigheter. Marias man stöttar och hjälper allt han kan men orken sviktar och livet krymper. Stödpersonen Stephan kommer 4 timmar varje dag med ny energi som ger Maria kraft att komma ut och hitta på saker med Stephan. Marias man får tid för sina intressen och barnbarn. Både Maria och hennes man upplever att de nu har mer glädje i vardagen.   

Läs om en av Plusfamiljens kunder här


Kontakta oss för pris och mer information.

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️