Plusfamiljen Personstöd ung vuxen tonåring

Personstöd tonåring

Att växa upp, bli tonåring och börja närma sig ett självständigt vuxenliv innebär att mycket förändras. Funktionsvariation, ångest och sociala krav kan göra att det blir ännu tuffare att gå in i vuxenlivet. Våra stödpersoner finns där för att stötta era tonåringar och avlasta er anhöriga.

Vi som arbetar på Plusfamiljen har själva tonåringar med särskilda behov, bland annat ångestproblematik, autism och adhd. Vi vet hur otroligt tufft det kan vara att orka med det enorma uppdraget att vara förälder till tonåringar med funktionsvariation.

För att orka behöver man vila och tid för återhämtning. Det kan också handla om att få ihop vardagen, då skola och sociala kontakter kanske är en utmaning för din tonåring. Kanske blir det en del hemmasittande eller så har din tonåring mycket behov av stöd och stöttning för att orka med vardagen.

Vi ser både till din tonårings behov och till vad du som förälder/anhörig behöver för en fungerande och meningsfull vardag. Vi rekryterar en stödperson till er familj utifrån era behov med rätt kompetens. Stödpersonen får vid behov kompetensutveckling, strategier, metoder och hjälpmedel för att på bästa sätt bemöta din tonåring och hens behov.    

För vem?

För dig med en tonåring/ung vuxen mellan 15-20 år, för yngre barn se personstöd barn. Tonåringen kan ha en sjukdom, funktionsvariation eller annan problematik med psykiska eller fysiska förutsättningar och utmaningar som leder till att du som förälder/anhörig behöver ge omfattande omsorg och stöd i vardagen. Se exempel på vem som kan vara vår kund nedan. 

Vad kan vi hjälpa till med?

Avlastning för dig som förälder/anhörig och extra stöd för ditt tonåring. Våra stödpersoner har sedan tidigare eller får utbildning som gör att de kan finnas där utifrån din tonårings behov och förutsättningar. Det kan handla om att motivera och stötta din tonåring att komma ut, göra skoluppgifter, sköta hygien och vardagssysslor. Det kan också handla om att klara av att ta sig till skolan/annan aktivitet eller bara finnas där som stöd under dagen. Är det du som förälder/anhörig som behöver avlastning eller tid för återhämtning, så finns vi där även för dig. Vi tar i dialog med er fram ett upplägg för att alla i er familj ska få en fungerande och meningsfull vardag.

Här följer några exempel på vem som kan ha en stödperson.

Amelia, 16 år, ångest och adhd.

Amelia sitter hemma nästan hela dagarna och mår rätt dåligt. Det är jobbigt för hela familjen, Amelias föräldrar har en ständig oro och har svårt att fokusera på sitt arbete. Hennes pappa har varit utmattad på grund av all stress. Amelia blir allt mer isolerad och har slutat med gymnastiken samt får svårare att sköta skolan. Amelias stödperson Anette kommer hem till Amelia 5 dagar i veckan, 4 timmar åt gången. Hon motiverar Amelia att gå till skolan, hjälper henne med läxorna och tillsammans tar de fina promenader. Hon finns där som stöd när Amelia får ångestattacker. Anette håller föräldrarna uppdaterade om Amelias mående så att det blir lättare för dem att fokusera på annat.

Simon, 18 år, social fobi och svår dyslexi 

Simon går sista året på gymnasiet och har det tufft. Han har fått anpassningar och hjälp via skolan men blir mycket hemmasittande och han mår allt sämre. Stödpersonen Petter kommer hem till Simon 4 dagar i veckan, 5 timmar åt gången och hjälper Simon att plugga upp de betyg han har det kämpigt med. Dessutom kan de sitta och prata tillsammans om allt och ingeting. Petter motiverar Simon att komma ut på promenader och tillsammans jobbar de på hans sociala fobi.


Kontakta oss för pris och mer information.

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️