Personlig assistans

 • Vad är personlig assistans?

  Personlig assistans är en insats via socialtjänstlagen (LSS). Det innebär att du får hjälp med dina grundläggande behov samt övriga behov som t.ex. att kunna åka till arbete/fritidsaktiviteter.

 • Vem kan få personlig assistans?

  För att få personlig assistans behöver du tillhöra någon av de tre personkretsarna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du kan inte ansöka om LSS det året du fyller 65.

  Läs mer om lagen här.

 • Hur gör jag för att få personlig assistans?

  Du ansöker hos Försäkringskassan eller kommunen (eller båda) beroende på hur dina grundläggande behov ser ut (under 20 timmar/över 20 timmar).

 • Vad menas med föräldraansvar?

  Med föräldraansvar menar lagen på att vissa moment i de grundläggande behoven är ett föräldraansvar, då man med stor sannolikhet ändå utfört dessa om ens barn inte levde med funktionsvariation. Försäkringskassan och kommun delar in detta ansvar beroende på hur gammalt barnet är. Vid 18 års ålder får Försäkringskassan/kommun inte längre hänvisa till detta.

 • Kan jag som förälder arbeta som personlig assistent till mitt barn?

  Ja, det finns inga hinder för detta

 • Kan någon annan familjemedlem vara personlig assistent?

  Ja

 • Kostar det något att få personlig assistans?

  Nej

 • Vad händer när jag blivit beviljad assistans?

  När du blivit beviljad din insats startar arbetet med att skapa en grupp assistenter (familj eller utomstående), en genomförandeplan skapas samt att om du ansökt själv ska du välja om du vill ha kommunen eller någon privat aktör som anordnare.

Jobba som assistent

 • Vad gör en personlig assistent?

  En personlig assistent gör allt det du skulle ha gjort om du inte levde med din funktionsvariation. Det innefattar allt från nära behov (toa, dusch, matning, hygien m.m) till att följa med dig ut i livet.

 • Vad krävs för att få börja jobba som personlig assistent?

  Det beror helt på uppdragets art. Finns stora medicinska behov kan det finnas en vikt i att du t.ex. är undersköterska, även vid svår autism så kan en utbildning i t.ex. beteendevetenskap vara bra. Men i det stora hela handlar det om vem du är och att du är ”rätt person” för uppdraget.

 • Behöver man ha en utbildning?

  Se svar ovan.

 • Vad är det för arbetstider?

  Varierande men för det mesta så arbetar du dag, kväll och/eller natt.

 • Vad tjänar en personlig assistent?

  Grundlönen i månaden i Stockholm är 25 349 och rikssnitt är 25 090

Denna webbplats använder cookies

Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så som du förväntar dig. Informationen identifierar inte dig och vi säljer aldrig vidare några uppgifter. Uppgifterna används för att utveckla vår hemsida och service till det bättre. Tack för att du hjälper oss ❤️