Vårt erbjudande

Plusfamiljen levererar vi tjänster inom tre verksamhetsområden; Funka –personlig assistans för familjer med behov av superhjältekrafter, Omstart - för unga som behöver en U-sväng i livet, samt Välkommen Liten, en familjeanpassad mödravård, födande och uppföljning.

Vi vill bidra till ett modernt och inkluderande samhälle där alla får plats, oavsett ursprung, funktionshinder, kön, sexuell läggning, religion, samt könsöverskridande identitet eller uttryck.

Oavsett verksamhetsområde är Plusfamiljens erbjudande alltid det samma: en omsorgstjänst där vi tar ett helhetsgrepp om situationen och arbetar för att du och familjen ska leva ert liv efter er dröm. Familjebegreppet är centralt i allt vi gör, och med det menar vi: de som är familj för dig. Vi vill bidra till ett modernt och inkluderande samhälle där alla får plats, oavsett ursprung, funktionshinder, kön, sexuell läggning, religion, samt könsöverskridande identitet eller uttryck.